Tveten gård festivalen 4. – 5. september

Tveten gård arrangerer årets festival den første helgen i september. Tveten andelsgård stiller med stand søndag 5. september som er Familiens dag fra kl 12.

Kom innom oss og vinn økologiske grønnsaker fra Tveten andelsgård og bli kjent med vår drift. Vi gleder oss til å snakke med deg og det er også mulig å få en omvisning på jordet.

Les mer om festivalen på facebook. Program blir lagt ut fortløpende.

Tveten andelsgård er sertifisert økologisk!

Fra og med 20. mai 2020 er Tveten andelsgård sertifisert økologisk matprodusent, og vi får ta i bruk Debios grønne Ø-merke. Debio er garantisten for at varer merket med deres godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk produksjon og regelverk.

Vi søkte om Debiogodkjenning i fjor vår, og fikk godkjent søknaden 21. mai 2019 med to års karenstid. Deretter godkjente Mattilsynet at karenstiden ble forkortet med ett år fordi det ikke er brukt sprøytemidler eller gjødsling på arealet tidligere.

Tveten andelsgård har dyrket etter økologiske prinsipper fra dag én, men det er selvsagt stas å smykke seg med Debio-Ø’en!

Smitteverntiltak på Tveten andelsgård

For at vi skal kunne gjennomføre driften av andelsgården på en trygg måte, kommer vi til enhver tid til å følge myndighetenes råd angående smittevern. Styret og gartner har foreløpig fastslått følgende retningslinjer for trygge rammer rundt dugnader:

  • Overhold myndighetenes retningslinjer for karantene og isolasjon. 
  • Ikke kom på dugnad dersom du føler deg syk, gjelder også ved lette symptomer. Bedre føre var!
  • Dugnader vil bli tilrettelagt slik at man er maksimum 10 personer på jordet samtidig.
  • Hold minst 1 meters avstand til hverandre under arbeidet.
  • Ta med deg egne hansker.
  • Vask hender ofte. Spesielt viktig før og etter dugnad, og ved bruk av felles redskaper. 
  • Alt utstyr vaskes etter bruk.
  • Ta med egen drikke og mat etter behov.

Informasjon til våre potensielle nye andelshavere

Vi begynner nå å ta inn nye andelshavere fra ventelisten vår, som ble opprettet allerede i fjor sommer. Akkurat nå har vi over 70 personer på ventelista, noe som dessverre er langt flere enn vi kommer til å kunne ta inn. Foreløpig ser det ut til at vi har 27 ledige andeler, men tallet kan bli enda litt høyere dersom noen flere av fjorårets andelshavere trekker seg ut.

De neste dagene vil vi fortløpende ta kontakt med de som står på listen for å høre om de fortsatt er interessert i år bli med, i den rekkefølgen de skrev seg på listen. Når alle plassene er fylt opp sender vi en e-post til de som dessverre ikke får en plass i 2020.