Priser

Enkeltandel

kr 3100

+ medlemsinnskudd kr 300 Dugnadskrav per sesong: 9 t

Familieandel

kr 3900

+ medlemsinnskudd kr 300 Dugnadskrav per sesong: 12 t

Når du kjøper en andel betaler du et medlemsinnskudd (innmeldingsavgift) på kr 300 per voksen medlem. Dette er et engangsbeløp. I tillegg betaler du for en andel, for et år av gangen. Det er to typer andeler: enkeltandel og familieandel.

Hva slags type andel bør jeg kjøpe?

Hvis du er alene om å være med i andelsgården kjøper du en enkeltandel. Da vil du kunne høste grønnsaker kun til deg selv. Hvis du bor med flere som ønsker å være med på gården (for eksempel samboer/ektefelle og/eller barn over 5 år) kjøper du en familieandel. Da kan alle i husstanden være med på dugnader og sosiale arrangementer.

Foto: Øystein Horgmo

Når gartneren sender ut høstemelding vil du se hvor mye du kan høste av de ulike grønnsakene. Du vil som regel kunne høste en gitt mengde av de ulike vekstene, og da gjelder denne mengden uansett hvilken type andel du har. Noen vekster gir likevel større avlinger, og da vil du få beskjed i høstemeldingen om at du kan høste så du har til eget bruk av disse, altså kun til deg selv om du har en enkeltandel, eller til alle i husstanden hvis dere har en familieandel. Ønsker familien din mer av alle typer grønnsaker enn det en familieandel gir, kan dere kjøpe flere enkeltandeler.

Det er litt flere dugnadstimer knyttet til en familieandel, men disse kan fordeles på familiemedlemmene, også barn/ungdom som er store nok til å bidra. Det er også mulig å kjøpe seg fri dersom man ikke har mulighet til å innfri dugnadskravet. Dette koster 200 kr per time. På årsmøtet gir én andel én stemme, uansett hvor mange medlemmer som deler andelen. For både enkeltandel og familieandel er det krav om at to av dugnadstimene tas på en av vårens stordugnader.

Familieandel gir altså litt mer grønt for litt mer penger, og innebærer litt færre dugnadstimer per person.

Foto: Øystein Horgmo