Aktuelt

Tveten andelsgård arrangerer åkervandring i Økouka Oslo og har Åpen Økologisk Gård

Kom og bli med gartner Morten på en åkervandring og se hvordan vi dyrker her på Tveten gård. Vi er pr i dag 90 andelseiere som deler avling og risiko.

Velkommen lørdag 24. september kl 12 og kl 13

Se link for program: https://www.okouka.no/_files/ugd/66feea_651f8731950143af89c17ee531763f30.pdf

Tveten andelsgård er nominert til Oslo miljøpris!

Vi er veldig stolte over nominasjonen, og det vi får til på andelsgården. Les mer om Oslo miljøpris her: https://www.oslo.kommune.no/utmerkelser-og-priser/oslo-miljopris/

Hva er Tveten andelsgård?

Tveten andelsgård er en ganske nyoppstartet andelsgård som holder til på Tveita i Oslo. Her ligger historiske Tveten gård, som i dag eies av Oslo kommune, og hvor jorda ble dyrket i århundrer, fram til midt på 1900-tallet. Nå dyrkes det endelig mat igjen på gården! 2019 var andelsgårdens første sesong.

Formålet med Tveten andelsgård er å skape en sosial møteplass, hvor vi sammen dyrker og høster økologiske grønnsaker, og bygger opp og bevarer den historiske hagen ved Tveten gård.

Hvordan?

Gården dyrker felles avlinger, som fordeles mellom andelshaverne når de er klare for høsting. Tveten andelsgård består av 90 andeler. Du kjøper en andel for en sesong av gangen, og forplikter deg til å bidra med et visst antall dugnadstimer. Til gjengjeld får du høste grønnsaker tilsvarende din andel gjennom sesongen. En gartner har det overordnede faglige ansvaret for dyrkingen, og sender ut høstemeldinger gjennom sesongen som forteller hva og hvor mye du kan høste av de ulike grønnsakene.

Det finnes mange andelslandbruk i Norge med lokale variasjoner, men de drives gjerne etter fem grunnprinsipper, som også gjelder for Tveten andelgård:

1. Dialog om landbruksdriften

Basert på gårdens produksjonsmuligheter har partene regelmessig dialog om hva som skal produseres og i hvilke mengder. På et årlig møte/årsmøte vedtas produksjonsplan og budsjett. Det skal være full åpenhet om driften i andelslandbruket.

På Tveten andelsgård er det årsmøtet som er den øverste myndigheten, og vedtar en virksomhetsplan ut fra gartnerens anbefaling. Det er andelshaverne som har vært med siste sesong som har rett til å delta på årsmøtet, og alle andeler har én stemme.

Foto: Roger Johnsen

2. Gjennomsiktig økonomi

Andelslandbruk er en modell som etterstreber bærekraft i alle ledd og er basert på tillit og gjennomsiktighet. Derfor skal økonomien for andelslandbruket være synlig for alle parter. Beløpet for den årlige andelen er basert på godkjent produksjonsplan og budsjett med reelle kostnader. Dette innebærer blant annet en anstendig godtgjøring til bonde, gartner, administrasjon og eventuelt andre nøkkelpersoner som er tilknyttet andelslandbruket.

På Tveten andelsgård er styret, valgt blant andelshaverne på årsmøtet, som administrerer den daglige økonomien, og alle andelshavere som ønsker kan få innsyn i regnskapet. Vi gjør også et poeng ut av å legge årsrapport og regnskap åpent tilgjengelig på nettsiden vår for alle.

Foto: Susanne Øy Tennfjord

3. Delt avling, delt risiko

Andelshaverne forhåndsbetaler en andel i andelslandbrukets produksjon, og deler dermed risikoen for årsvariasjoner. Andelshaverne betaler ikke for en bestemt mengde produkter, men for en bestemt produksjon som eies av og deles mellom andelshaverne.

Fordelingen foregår ved at gartneren en gang i uka går igjennom avlingene og gjør et overslag over hvor mye andelshaverne kan høste. Informasjon om dette sendes ut som en høstemelding.

Foto: Susanne Øy Tennfjord

4. Involvering av andelshaverne

Andelshaverne tar gjennom sin deltakelse direkte ansvar for sin matforsyning. Partene avklarer på forhånd arbeidsfordeling, hvem som har ansvar for høsting, distribusjon og eventuell dugnadsinnsats.

På Tveten andelsgård bidrar alle andelshavere med et antall dugnadstimer gjennom sesongen, som vedtas av årsmøtet (se Priser). Man kan også betale for dugnadstimer som man ikke har mulighet til å gjennomføre.

Foto: Øystein Horgmo

5. Bærekraftig landbruksdrift

Driften skjer på en ansvarlig og varsom måte som tar vare på miljøet, både for nåværende og framtidige generasjoner. Andelslandbruket etterstreber å opprettholde og fremme helsen til både jord, planter, dyr og mennesker.

Foto: Øystein Horgmo

Priser

Enkeltandel

kr 3000

+ medlemsinnskudd kr 300
Dugnadskrav per sesong: 9 t

Familieandel

kr 3700

+ medlemsinnskudd kr 300 Dugnadskrav per sesong: 12 t

Når du kjøper en andel betaler du et medlemsinnskudd (innmeldingsavgift) på kr 300 per voksen medlem. Dette er et engangsbeløp. I tillegg betaler du for en andel, for et år av gangen. Det er to typer andeler: enkeltandel og familieandel.

Fortsett å lese «Priser»

Kontakt oss

Du kan bruke skjemaet under for å komme i kontakt med styret, for eksempel dersom du er interessert i å kjøpe en andel for kommende sesong. Vi har fått ganske mange forespørsler, og har for tiden en venteliste for å bli med. Legg gjerne inn et telefonnummer vi kan nå deg på i forbindelse med andel.