Aktuelt

Årsmøte for Tveten andelsgård avholdes mandag 27. januar kl. 18.00-20.30 i Hovedbygningen på Tveten gård. Årsmøtet er åpent for alle som har vært betalende medlemmer i 2019. Sakspapirer for årsmøtet finner du her.

Årsrapporten for 2019 er klar, og kan lastes ned her.

Hva er Tveten andelsgård?

Tveten andelsgård er en nyoppstartet andelsgård som holder til på Tveita i Oslo. Her ligger historiske Tveten gård, som i dag eies av Oslo kommune, og hvor jorda ble dyrket i århundrer, fram til midt på 1900-tallet. Nå skal det igjen dyrkes mat på gården! 2019 er andelsgårdens første sesong.

Formålet med Tveten andelsgård er å skape en sosial møteplass, hvor vi sammen dyrker og høster økologiske grønnsaker, og bygger opp og bevarer den historiske hagen ved Tveten gård.

Hvordan?

Gården dyrker felles avlinger, som fordeles mellom andelshaverne når de er klare for høsting. Tveten andelsgård består denne sesongen av 60 andeler. Du kjøper en andel for en sesong av gangen, og forplikter deg til å bidra med et visst antall dugnadstimer. Til gjengjeld får du høste grønnsaker tilsvarende din andel gjennom sesongen. En gartner har det overordnede faglige ansvaret for dyrkingen, og sender ut høstemeldinger gjennom sesongen som forteller hva og hvor mye du kan høste av de ulike grønnsakene.

Andelslandbruk drives etter fem grunnprinsipper:

1. Dialog om landbruksdriften

2. Gjennomsiktig økonomi

3. Delt avling, delt risiko

4. Involvering av andelshaverne

5. Bærekraftig landbruksdrift

Priser

Enkeltandel

kr 2900

+ medlemsinnskudd kr 300.
Dugnadskrav per sesong: 9t

Familieandel

kr 3600

+ medlemsinnskudd kr 300 pr. voksen
Dugnadskrav per sesong: 12 t

Når du kjøper en andel betaler du et medlemsinnskudd på kr 300 per voksen medlem. Dette er et engangsbeløp. I tillegg betaler du for en andel, for et år av gangen. Det er to typer andeler: enkeltandel og familieandel.

Fortsett å lese «Priser»

Kontakt oss

Du kan bruke skjemaet under for å komme i kontakt med styret, for eksempel dersom du er interessert i å kjøpe en andel for kommende sesong.