Andelene for sesongen 2023 er fordelt

Hei, du som er interessert i andel hos oss!

Først og fremst, tusen takk for interessen! Årets andeler er nå fordelt til dem som sto øverst på ventelisten vår. Det varierer hvor mange ledige andeler vi har å tilby hvert år og i år var det det var kun 11 nye ledige plasser, da de aller fleste av andelshaverne våre ble med et år til.

Vil du være med et annet år? Ta kontakt for å bli satt på ventelisten!

Lyst til å komme i gang et annet sted mens du venter på plass hos oss?

Ta en titt på de andelsgårdene andre i Oslo i mellomtiden – flere av dem har fortsatt ledige andeler i år

Linderud andelsgård

Kirkeby andelslandbruk

Fornebu samdyrkelag, Frogner samdyrkelag, Skøyen samdyrkelag og Økern portal samdyrkelag

Tveten andelsgård er sertifisert økologisk!

Fra og med 20. mai 2020 er Tveten andelsgård sertifisert økologisk matprodusent, og vi får ta i bruk Debios grønne Ø-merke. Debio er garantisten for at varer merket med deres godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk produksjon og regelverk.

Vi søkte om Debiogodkjenning i fjor vår, og fikk godkjent søknaden 21. mai 2019 med to års karenstid. Deretter godkjente Mattilsynet at karenstiden ble forkortet med ett år fordi det ikke er brukt sprøytemidler eller gjødsling på arealet tidligere.

Tveten andelsgård har dyrket etter økologiske prinsipper fra dag én, men det er selvsagt stas å smykke seg med Debio-Ø’en!