Smitteverntiltak på Tveten andelsgård

For at vi skal kunne gjennomføre driften av andelsgården på en trygg måte, kommer vi til enhver tid til å følge myndighetenes råd angående smittevern. Styret og gartner har foreløpig fastslått følgende retningslinjer for trygge rammer rundt dugnader:

  • Overhold myndighetenes retningslinjer for karantene og isolasjon. 
  • Ikke kom på dugnad dersom du føler deg syk, gjelder også ved lette symptomer. Bedre føre var!
  • Dugnader vil bli tilrettelagt slik at man er maksimum 10 personer på jordet samtidig.
  • Hold minst 1 meters avstand til hverandre under arbeidet.
  • Ta med deg egne hansker.
  • Vask hender ofte. Spesielt viktig før og etter dugnad, og ved bruk av felles redskaper. 
  • Alt utstyr vaskes etter bruk.
  • Ta med egen drikke og mat etter behov.